*** PRI NAS ČRNI PETEK ŠE TRAJA! ***
PREVERITE NAŠO PONUDBO IN NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA POSEBEJ UGODEN NAKUP!
Za naročilo nas lahko tudi pokličete na
041  676 218   
ali nam pišete na
0
0.00 0 izdelki

V košarici ni izdelkov.

Predstavljamo hibridno sončno elektrarno!

V času, ko je elektrika ključnega pomena za mobilnost, ogrevanje, hlajenje in industrijske potrebe, se večajo tudi izzivi za električna omrežja. S hitrim naraščanjem števila sončnih elektrarn postaja nujna tudi posodobitev omrežij, vendar ta pogosto ne dohaja hitrosti razvoja in potreb odjemalcev, zato so zavrnitve priključitev novih virov energije s strani elektrodistribucijskih podjetij vse pogostejše.

V tej luči na pomenu pridobiva koncept hibridne sončne elektrarne, ki združuje tradicionalne sončne panele in napredne hranilnike energije z javnim električnim omrežjem. Sodobni hranilniki, ki jih sestavljajo baterije in sistem za nadzor polnjenja, omogočajo samooskrbo z elektriko in zanesljivost dobave energije v primeru izpada omrežja

Hibridne sončne elektrarne tako predstavljajo ključ do stabilne in zanesljive oskrbe z električno energijo v prihodnosti.

Hibridna sončna elektrarna predstavlja vrhunec inovacij v izrabi solarne energije, saj kombinira sončne panele, hranilnik električne energije s sistemom za upravljanje in javno električno omrežje. 

Osrednji del sistema je hibridni solarni razsmernik, ki omogoča povezavo med sončnimi paneli in hranilnikom električne energije. Ta tehnologija zagotavlja, da elektrarna deluje ne samo kot proizvajalec, ampak tudi kot akumulator energije, kar omogoča prilagodljivost glede na dnevne potrebe in možnost prihrankov v večtarifnih sistemih.

Takšen sistem zagotavlja samooskrbo z električno energijo in ob tem ne zahteva oddajanja energije nazaj v omrežje, kar energetsko neodvisnost samo še povečuje. 

Hibridna sončna elektrarna je zgrajena iz treh osnovnih delov:

 • Solarni paneli – ti zbirajo in pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo.
 • Hibridni razsmernik z nadzornim sistemom – ta naprava enosmerni tok, pridobljen iz solarnih panelov, pretvarja v uporaben izmenični tok. Razsmernik prav tako spremlja količino proizvedene in porabljene energije in ustrezno usmerja energijo bodisi neposredno do porabnikov ali v hranilnik.
 • Hranilnik električne energije – služi za shranjevanje električne energije, ki v danem trenutku ni porabljena in jo je nato mogoče uporabiti pozneje.

Proces pretvorbe sončne energije v električno energijo v hibridni sončni elektrarni poteka tako, da ko sončna svetloba zadene solarni panel, se v panelih, ki so sestavljeni iz polprevodniških materialov (najpogosteje silicija), sprosti električni tok. Ta tok je v obliki enosmerne elektrike, ki sama po sebi ni primerna za večino gospodinjskih ali komercialnih naprav, ki zahtevajo izmenični tok.

Tu nastopi hibridni razsmernik, ki enosmerni tok pretvori v izmenični tok, primeren za uporabo v domovih in podjetjih. Če proizvedena energija v danem trenutku presega porabo, razsmernik presežek usmeri v hranilnik električne energije in je ne odda nazaj v omrežje

kako deluje hibridna soncna elektrarna

Hranilnik deluje kot velika baterija, ki shranjuje električno energijo za čas, ko sonce ne sije (ponoči, v oblačnem vremenu).

Preko tega sistema lahko hibridna sončna elektrarna zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo tudi v manj ugodnih svetlobnih pogojih, kar potencial sončne energije maksimalno izkorišča. 

Primer: 10kW sončna elektrarna, nameščena v Ljubljani, letno proizvede približno 11.000 kWh električne energije, pri čemer zimski meseci (november do februar) prinesejo najnižjo proizvodnjo, v povprečju 16 kWh na dan, medtem ko se v poletnih mesecih (april do september) dnevna proizvodnja povzpne na 42 kWh.

Običajno gospodinjstvo porabi 30 kWh na dan, kar pomeni, da zimski čas ne zagotavlja zadostne proizvodnje za pokritje dnevnih potreb, medtem ko poleti proizvodnja dnevno porabo presega. Zlasti ob poldnevu, ko sončna elektrarna doseže svojo največjo moč, približno 8 kW, in ker je malo verjetno, da bi gospodinjstvo v tem času imelo vključene porabnike s skupno močjo 8 kW, presežek energije avtomatično odteka v omrežje.

Hibridna sončna elektrarna prinaša številne prednosti, zaradi katerih je izjemno privlačna izbira za širok spekter uporabnikov, od majhnih gospodinjstev do večjih industrijskih objektov. 

 • Samooskrba z električno energijo – Hibridna sončna elektrarna je zanesljiv vir električne energije tudi v primeru izpada javnega omrežja, zagotavljajoč neodvisnost od vremenskih razmer. Čas samozadostnosti z lastno proizvedeno energijo je odvisen od razmerja med porabo, velikostjo sončne elektrarne in hranilnikom energije.
 • Prilagodljivost – sistem hibridne sončne elektrarne je mogoče zasnovati in konfigurirati tako, da optimalno ustreza tako trenutnim kot prihodnjim potrebam po energiji. To pomeni, da lahko uporabnik prilagodi število in kapaciteto solarnih panelov ter velikost hranilnika energije glede na svoje dnevne in sezonske potrebe.
 • Razširljivost – sistem se lahko nadgradi z dodatnimi solarnimi paneli ali večjim hranilnikom).
 • Dolga življenjska doba – do 25 let z rednim vzdrževanjem.
 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa – uporaba sončne energije zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in prispeva k nižjim emisijam CO2, kar je ključnega pomena za trajnostni razvoj in boj proti podnebnim spremembam.

Na drugi strani pa je pred investicijo potrebno upoštevati tudi druge dejavnike, denimo začetno investicijo. Čeprav so dolgoročni prihranki in neodvisnost neprecenljivi, je začetni vložek lahko visok, kar zahteva premišljeno finančno načrtovanje.

Pred investicijo se je potrebno zavedati tudi, da za svojo optimalno učinkovitost in zanesljivost solarni paneli zahtevajo tudi ustrezno prostorsko postavitev in redno vzdrževanje.

Pri postavitvi sončne elektrarne je ključno temeljito in strokovno načrtovanje velikosti in kapacitete tako solarnih panelov kot hranilnika. 

Temeljito načrtovanje vključuje meritve za pridobivanje realnih dimenzij, izračune predvidene porabe energije, ki temeljijo na življenjskih navadah in številu stanovalcev, upoštevanje lege objekta in njegovo usmerjenost ter proračun. Pravilno dimenzioniranje sončne elektrarne s hranilnikom zagotavlja, da je investicija ekonomsko upravičena in da se običajno v obdobju do deset let tudi povrne.

Prevelika sončna elektrarna bi lahko proizvedla več energije, kot jo je mogoče porabiti ali shraniti. Po drugi strani pa premajhna elektrarna ne bi mogla zadovoljiti vseh potreb uporabnika, kar bi ohranilo visoko odvisnost od javnega omrežja in posledično zmanjšalo smotrnost investicije v tak sistem.

Klasične sončne elektrarne večinoma delujejo na principu net meteringa. To pomeni, da se vsa presežna proizvedena energija, ki je ne porabi gospodinjstvo, oddaja nazaj v omrežje. Na koncu obračunskega obdobja se izvede poračun med proizvedeno in porabljeno energijo, kar lahko uporabniku prinese prihranke ali zniža račun za električno energijo. 

Klasične sončne elektrarne so odvisne od napetosti javnega električnega omrežja za delovanje. V nasprotju s tem pa hibridne sončne elektrarne omogočajo samooskrbo, saj vključujejo baterijske hranilnike. Ti zagotavljajo delovanje solarnih panelov tudi brez povezave z javnim omrežjem, ob ustreznih vremenskih pogojih. V primeru neugodnih vremenskih razmer pa hibridni sistemi samodejno uporabljajo elektriko, shranjeno v hranilnikih.

Klasične sončne elektrarne za priključitev na električno omrežje zahtevajo soglasje, kar vključuje tehnične preglede in odobritve s strani lokalnih elektroenergetskih operaterjev, da se zagotovi varno delovanje omrežja. Hibridne sončne elektrarne so tako v primeru zavrnjenega soglasja odlična rešitev.

Hibridne sončne elektrarne se lahko povežejo z javnim električnim omrežjem in delujejo bodisi povezano bodisi neodvisno, kar omogoča fleksibilnost pri upravljanju energije. Presežke energije lahko shranjujejo v baterijah ali jih oddajo v omrežje.

Nasprotno pa so otočne (off-grid) sončne elektrarne popolnoma neodvisne od električnega omrežja, idealne za lokacije brez dostopa do omrežja, in se morajo za neprekinjeno oskrbo zanašati na zadostne kapacitete baterij.

Obe vrsti elektrarn omogočata samostojno energetsko oskrbo, vendar se razlikujeta v načinu povezovanja in upravljanja z energijo.

Investicija v hibridno sončno elektrarno je odlična odločitev za tiste, ki iščejo večjo energetsko neodvisnost, želijo zmanjšati svoj ogljični odtis in narediti korak naprej k višji samooskrbi ter neodvisnosti od nihanja cene energije na trgu.

Hibridni sistemi so idealni za lokacije z nestabilno oskrbo z električno energijo ali za tiste, ki želijo biti manj odvisni od omrežnih dobaviteljev.

Pred investicijo: 

 • Ocenite svoje energetske potrebe, torej natančno analizirajte svojo trenutno in prihodnjo porabo energije.
 • Preučite lokacijo – preverite, ali je vaša lokacija primerna za namestitev solarnih panelov, in sicer glede na količino sončne svetlobe, sence in glede na prostorsko orientacijo.
 • Povezljivost z omrežjem – čeprav hibridne sončne elektrarne lahko delujejo neodvisno, vam povezanost z javnim električnim omrežjem omogoča  dodaten vir elektrike v primeru nepredvidene večje porabe.
 • Izberite zanesljivega in izkušenega ponudnika solarnih rešitev, ki vam lahko zagotovi kakovostno montažo in servisiranje.

Cena hibridne sončne elektrarne se lahko precej razlikuje glede na velikost sistema, kakovost komponent, lokalne pogoje in dodatne zahteve za instalacijo

 • Za majhna gospodinjstva z 2 do 3 osebami, brez toplotne črpalke, s centralnim ogrevanjem, osnovno rabo energije,  je primeren sistem velikosti 4 kW, s kapaciteto baterije 11 kWh (sistem omogoča popolno samooskrbo več ur v primeru izpada el. energije iz omrežja) Stroški take instalacije se gibljejo okoli 12.0000 eur.  
 • Srednje velika gospodinjstva s 4 do 5 osebami, z manjšo toplotno črpalko, s centralnim ogrevanjem, osnovno rabo energije , potrebujejo sistem okoli 10 kW z baterijami vsaj 11 kWh (sistem omogoča popolno samooskrbo za daljše obdobje v primeru izpada el. energije iz omrežja) pri čemer stroški znašajo okoli 14.000 eur. 
 • Za večja gospodinjstva, kmetije ali majhna podjetja z večjo mesečno porabo je potreben sistem cca. 13  kW z baterijsko kapaciteto najmanj 11 kWh, kjer se stroški gibljejo okoli 17.000  eur. 

Klasična sončna elektrarna za svoje delovanje zahteva povezavo z javnim električnim omrežjem, pri čemer ne more shranjevati presežne električne energije in njeno delovanje v času slabih vremenskih pogojev ali ponoči ni možno..  

Nasprotje klasični sončni elektrarni predstavlja otočni solarni sistem, ki deluje popolnoma neodvisno od javnega omrežja in omogoča popolno samooskrbo. 

Hibridna sončna elektrarna združuje prednosti obeh prej omenjenih sistemov, vključno z možnostjo uporabe več virov energije, shranjevanjem presežkov proizvedene energije in zagotavljanjem visoke stopnje samooskrbe in neodvisnosti.

V solarnih sistemih se pogosto uporabljajo litij-ionske baterije, katerih velikost je prilagojena kapaciteti sončne elektrarne. Življenjska doba teh baterij je odvisna predvsem od njihove uporabe in števila ciklov polnjenja in praznjenja. Običajno lahko zdržijo med 10.000 in 15.000 cikli, odvisno od specifik in načina uporabe.

Standardni inverter ali razsmernik enosmerni tok iz solarnih panelov pretvarja v izmenični tok, primeren za gospodinjsko uporabo. Hibridni inverter pa združuje funkcionalnost standardnega inverterja z dodatnimi zmožnostmi za delovanje z obnovljivimi in tradicionalnimi viri energije (električno omrežje). 

Hibridni inverter ne samo, da pretvarja tok, temveč tudi krmili polnjenje baterij in se lahko samodejno sinhronizira z omrežjem, ko je to na voljo, omogoča pa tudi samostojno delovanje brez omrežja, ko so baterije napolnjene.

Otočna sončna elektrarna je idealna rešitev za lokacije, ki so oddaljene od javnega električnega omrežja in kjer povezava z omrežjem ni možna ali ekonomsko smiselna. Takšen sistem je popolnoma samostojen in samozadosten, kar pomeni, da vsa proizvedena energija ostane znotraj sistema in se shranjuje v baterijah za kasnejšo uporabo. Otočne sončne elektrarne so še posebej koristne za oskrbo z energijo v odročnih objektih, kot so vikend hiše, planinske koče, bazne postaje, zidanice, pa tudi na plovilih in v avtodomih

Sončna elektrarna brez priklopa na omrežje oziroma otočna elektrarna načeloma ne potrebuje soglasja za priključitev, saj deluje popolnoma neodvisno od javnega električnega omrežja. V kolikor pa je objekt povezan z javnim električnim omrežjem in ima nameščen katerikoli sistem samooskrbne elektrarne, je treba pridobiti soglasje.

Energen, d.o.o.
Bežigrajska cesta 2
3000 Celje
Slovenia


Tel.: 041 676 218
 
Copyright © 2023 Energen d.o.o. Vse pravice pridržane.
cartcross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram